Přihlásit se

Optimalizace technologií ochrany slunečnice v souladu se zásadami integrované produkce

Projekt č.: QJ1510186

Doba řešení: 1.4.2015 – 31.12.2018 

Cíl projektu:

Cílem projektu je optimalizovat současné i nově zaváděné technologie ochrany slunečnice s důrazem na rentabilitu pěstování, kvalitu produkce a minimalizovat pěstitelská a environmentální rizika.

Poskytovatel: 

Ministerstvo zemědělství                           

Projektový tým: 

Agrotest fyto, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, SPZO s.r.o. 

Odpovědný řešitel:  

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. 

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.: 

RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D 

 

Zpět na seznam článků