Přihlásit se

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Projekt byl řešen v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16. podopatření 16.2.,m operace 16.2.1. PRV. Žadetelem o dotaci bylo ZD Klenovice na Hané, družstvo.

Výsledky projektu:

Zpět na seznam článků