Přihlásit se

Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybranných surovin

Projekt č.: QJ1510204

Doba řešení: 1.4.2015 - 31.12.2018

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit nástroje a vypracovat systémy posklizňových úprav a skladování vybraných potravinářských rostlinných produktů pro zachování jejich nutriční, technologické a hygienické kvality a vypracovat vhodné metody a postupy pro kontrolu těchto procesů. Projekt zaplňuje mezeru mezi úrovní vědeckého poznání v dané oblasti a mezi reálnou situací. Vychází z konkrétních potřeb zemědělské a zpracovatelské praxe v ČR a zabývá se problémy, které nebyly dosud z potřebného praktického pohledu řešeny. Výsledky projektu jsou cíleně pro konkrétní využití navrhovány a budou uplatněny v praxi. Modelové řešení uplatněné u příjemce-uživatele (PRO-BIO) bude možno využít u dalších obdobných subjektů.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství

Projektový tým:

Agrotest fyto, s.r.o., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Odpovědný řešitel:

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou poskytnuty k dispozici zdarma.

Zpět na seznam článků