Přihlásit se

Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik

Projekt č.: TH02030169

Doba řešení projektu: 1.1.2017 – 31.12.2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je experimentálně ověřit, kvantitativně definovat a pro zemědělskou praxi doporučit optimální dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty (statkových hnojiv) a biouhlu, pro zvýšení stability produkčních vlastností půd a biodiverzity za současného snížení environmentálních rizik.

Projektový tým:

Hlavní příjemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

Další účastníci: Agrotest fyto, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendlova univerzita v Brně, ZEPO BĚLOHRAD a.s., Zemědělská společnost Sloveč, a.s., Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA

Odpovědný řešitel:

Ing. Oldřich Látal, Ph.D.

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:

Ing. Irena Sedláčková

Zpět na seznam článků