Přihlásit se

Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou

Projekt č.: QJ1610202

Doba řešení: 1.4.2016 - 31.12.2018

Cíl projektu:

Cílený výběr zemědělských surovin, možnosti jejich zpracování využitím moderních zpracovatelských procesů a komplexní zhodnocení vlastností nových potravinářských výrobků. Šlechtění nových specifických odrůd ječmene, následné technologické úpravy a vývoj potravin s vysokou výživovou a senzorickou kvalitou. Úprava luštěnin klíčením vedoucí ke zvýšení obsahu biologicky aktivních látek a odbourání flatulentních sacharidů, což povede ke zvýšení senzorické přijatelnosti vyvíjených výrobků zejména pro děti ve školním stravování. Výběr odrůd chmele a vývoj piva a s citrusovým aroma vyrobené metodou studeného chmelení. Využití přírodních látek, zejména rostlinných extraktů s antioxidačními a antimikrobiálními účinky pro výrobu masných výrobků určených zejména pro děti a seniory.

Projektový tým: 

Hlavní příjemce: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Další účastníci:

Agrotest fyto, s.r.o., Chmelařský institut s.r.o., KALMA, komanditní společnost, MP Krásno, a.s., PIVO Praha, spol. s r.o., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., Zeelandia spol. s r.o.

Řešitel:

Prof. Ing. Zdeněk Bubník CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Odpovědný řešitel:

Ing. Kateřina Vaculová, CSc. (za Agrotest fyto, s.r.o.)

Očekávané přínosy:

Hlavními uživateli výsledků budou potravinářské podniky, dále pak výzkumné instituce, šlechtitelé a státní organizace. Poznatky budou bezprostředně nebo v  těsné návaznosti uplatněny v praxi.

 

Zpět na seznam článků