Přihlásit se

Ročník 1995

3/1995/1

Tvarůžek, Ludvík:
Zpráva ze zasedání vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., konané dne 14. prosince 1994.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 1-2
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav - Polišenská, Ivana:
Výskyt virové zakrslosti pšenice v pokusech Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. v roce 1994.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 2-3
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Minerální dusík - diagnostický znak výživy rostlin.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 3-4
ISSN: 1212-138X

Fišer, František:
Ochrana porostů máku proti plevelům.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 5-6
ISSN: 1212-138X

Brückner, František:
Jaké jsou možnosti zachování výnosové stability odrůd obilovin
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 6-7
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie – Polišenská, Iva:
Ochrana proti plevelům v ozimých obilninách na jaře.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 7-8
ISSN: 1212-138X

Vaculová, Kateřina:
Krmná hodnota zrna obilovin pro monogastry.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 10-12
ISSN: 1212-138X

Baierová, Věra:
Důsledky útlumu hnojení.
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 12-14
ISSN: 1212-138X

Technologie výroby hořčice bílé (Sinapius alba L.).
Obilnářské listy, 3, 1995, 1, 14-15
ISSN: 1212-138X


3/1995/2

Tvarůžek, Ludvík:
O evropské zemědělské politice
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 17-18
ISSN: 1212-138X

Onderka, Miroslav - Míša, Petr:
Zakládání porostů jarních ječmenů.
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 19-20
ISSN: 1212-138X

Fišer, František:
Ochrana porostů kmínu proti plevelům.
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 20-21
ISSN: 1212-138X

Klem, Karel - Tvarůžek, Ludvík:
Analýzy populace padlí travního na pšenici v ČR z pohledu rezistence k fungicidům.
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 21-22
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Kotrnec, Josef:
Odnos živin povrchovými vodami v zemědělsky intenzivně využívané oblasti okresu Kroměříž.
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 23
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav:
Vliv dešťových srážek během jarního období na škodlivost stéblolamu.
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 26-27
ISSN: 1212-138X

Milotová, Jarmila:
Sladovnické ječmeny ve vyspělých zemích Evropy.
Obilnářské listy, 3, 1995, 2, 28-29
ISSN: 1212-138X


3/1995/3

Tvarůžek, Ludvík - Klem, Karel:
K napadení osiv pšenice braničnatkou plevovou.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 33-34
ISSN: 1212-138X

Hubík, Květoslav:
Metody hodnocení technologické jakosti potravinářské pšenice.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 35-36
ISSN: 1212-138X

Spitzer, Tomáš:
Mykotoxiny u obilnin.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 36-37
ISSN: 1212-138X

Klem, Karel:
Aspekty šlechtění na odolnost vůči klasovým fuzariozám.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 37-38
ISSN: 1212-138X

Věchet, Lubomír:
K vlivu faktorů vnějšího prostředí na některé choroby obilnin.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 38-40
ISSN: 1212-138X

Klem, Karel - Tvarůžek, Ludvík:
Vliv dusíkaté výživy na vývoj epidemie padlí travního na obilovinách.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 40-42
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga:
Ekologické půdní limity.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 42-43
ISSN: 1212-138X

Fišer, František:
Hubení plevelů v porostech řepy. Všeobecné zásady pro hubení plevelů v řepařském výrobním typu
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 44-46
ISSN: 1212-138X

Špunarová, Marie:
Jarní ječmen KM 1039 (LUMAR).
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 47
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav:
K měření redoxního potenciálu v půdě.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 48-49
ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra:
Odrůdy obilovin povolené v roce 1994. Výpis z databáze ISIS/ANOT.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 49-50
ISSN: 1212-138X

Vokřál, Michal:
Ochrana máku proti trávovitým plevelům.
Obilnářské listy, 3, 1995, 3, 50
ISSN: 1212-138X


3/1995/4

Pokusy oddělení integrované ochrany rostlin 1994/1995.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 54
ISSN: 1212-138X

Pokusy s cukrovkou 1994/1995.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 55
ISSN: 1212-138X

Pokusy oddělení pěstebních technologií 1994/1995.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 55-57
ISSN: 1212-138X

Pokusy oddělení genetiky a šlechtění.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 58-59
ISSN: 1212-138X

Sedláček, Josef - Fišer, František:
Ošetření ozimé řepky před sklizní přípravkem Harvade 25 F.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 60
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav:
Stane se braničnatka pšeničná u nás tak vážnou chorobou jako v západní Evropě?
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 60-61
ISSN: 1212-138X

Vokřál, Michal:
Usnadnění sklizně zaplevelených obilnin.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 61
ISSN: 1212-138X

Polišenská, Ivana - Minaříková, Věra:
Chemická ochrana jarního ječmene proti hnědé skvrnitosti.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 62
ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra:
Odrůdy obilovin povolené v roce 1994. Výpis z databáze ISIS/ANOT ZVÚ Kroměříž.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 63-64
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard – Denešová, Olga:
Agroekologický monitoring.
Obilnářské listy, 3, 1995, 4, 65
ISSN: 1212-138X


3/1995/5

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Podešvová, Jitka:
Úbytek obsahu živin v ornicích extenzivně využívaných oblastí.
Obilnářské listy, 3, 1995, 5, 69-72
ISSN: 1212-138X

Janinhoff, A.:

(přeložil a zpracoval: Tomáš Spitzer)
Patří biologickým závodům opravdu budoucnost?
Obilnářské listy, 3, 1995, 5, 73-74
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie - Benada, Jaroslav - Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana - Klem, Karel - Spitzer, Tomáš - Fišer, František - Tvarůžek, Ludvík:
Výskyt škodlivých činitelů a ochrana proti nim v obilninách a cukrovce v roce 1994/1995.
Obilnářské listy, 3, 1995, 5, 74-824
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík:
13. mezinárodní kongres o ochraně rostlin v Haagu.
Obilnářské listy, 3, 1995, 5, 82-84
ISSN: 1212-138X

AGROVITA, s.r.o.
Obilnářské listy, 3, 1995, 5, 83
ISSN: 1212-138X


3/1995/6

Špunar, Jaroslav - Oborný, Jaroslav:
Ozimý ječmen šestiřadý nebo dvouřadý?
Obilnářské listy, 3, 1995, 6, 85-87
ISSN: 1212-138X

Fišer, František:
Současné možnosti hubení plevelů v porostech ozimé řepky ještě před založením porostu až do zámrazu na podzim roku 1995.
Obilnářské listy, 3, 1995, 6, 88-89
ISSN: 1212-138X

Brückner, František:
Perspektivy našeho ječmenářství.
Obilnářské listy, 3, 1995, 6, 89-90
ISSN: 1212-138X

Schönberger, Hansgeorg  (Přeložil a zpracoval Karel Klem):
Pro časné výsevy je rozhodující volba odrůd.
Obilnářské listy, 3, 1995, 6, 91
ISSN: 1212-138X

Hubík, Květoslav:
Hodnocení jakosti pšenice ze sklizně 1995.
Obilnářské listy, 3, 1995, 6, 92-97
ISSN: 1212-138X

Minaříková, Věra - Míša, Petr:
Rhynchosporium secalis - nebezpečí pro osevní sledy s vysokou koncentrací obilovin?
Obilnářské listy, 3, 1995, 6, 98-100
ISSN: 1212-138X