Přihlásit se

Ročník 1997

5/1997/1

Palík, Slavoj:
Jsme zde pro vás!
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 1-3

Fišer, František:
Ochrana porostů máku proti plevelům.
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 3-5

Hubík, Květoslav:
Technologická jakost zrna potravinářské pšenice ročníku 1996 - I. část
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 6-9

Tvarůžek, Ludvík:
9. evropská a středozemní konference o rzech a padlí travním na obilovinách.
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 10

Váňová, Marie - Klem, Karel:
Regulace plevelů v ozimé pšenici. 2. Svízel přítula.
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 11-15

Tvarůžek, Ludvík:
Potřebují velké podniky jinou strategii ochrany rostlin?
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 15-16

Špunarová, Marie - Prokeš, Josef:
Možnosti zlepšení suroviny pro výrobu sladu a piva.
Obilnářské listy, 5, 1997, 1, 17-18


5/1997/2

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Obsah minerálního dusíku v orných půdách střední Moravy v průběhu zimy 1996/97.
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 21-23
 

Váňa, Tomáš:
SAFARI 50 WG - nové možnosti hubení plevelů v cukrovce.
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 24-26

Hubík, Květoslav:
Technologická jakost zrna potravinářské pšenice ročníku 1996 - II. část (dokončení z č.1/97).
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 26-28

Tručka, Jaroslav:
Nové možnosti rozšíření aplikačního okna při použití Nurelle D.
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 29

Tvarůžek, Ludvík - Váňová, Marie - Chromý, Zdeněk - Kraus, Pavel:
Plíseň sněžná na ozimé pšenici
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 30-32

Fišer, František:
Hubení plevelů v porostech řepy
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 32

Tručka, Jaroslav - Jůza, Lubomír:
Věnujte pozornost odplevelení řepky
Obilnářské listy, 5, 1997, 2, 38


5/1997/3

Klem, Karel - Benada, Jaroslav - Váňová, Marie:
Zkušenosti s ochranou ozimé pšenice proti listovým chorobám.
Obilnářské listy, 5, 1997, 3, 41-46

Míša, Petr:
Hodnocení pěstebních systémů II - příspěvek na úhradu.
Obilnářské listy, 5, 1997, 3, 47-49

Novotný, František - Hubík, Květoslav:
Nové směry v hodnocení jakosti potravinářské pšenice.
Obilnářské listy, 5, 1997, 3, 49-52

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Vliv předplodiny obilnin na zásobu minerálního dusíku a vody v ornici černozemě hnědozemní.
Obilnářské listy, 5, 1997, 3, 53-57

Tvarůžek, Ludvík:
Jaký byl BION v prvním roce?
Obilnářské listy, 5, 1997, 3, 58

STOMP 330 E a jeho kombinace - základ herbicidního ošetření ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 5, 1997, 3, 59


5/1997/4

Kryštof, Zdeněk:
Odrůdy ozimé pšenice pro podzimní výsev.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 61-64

Tichý, František - Křížek, Josef:
Technologické a ekonomické poradenství Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 64-66

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka - Denešová, Olga:
Koeficient nitrifikace jako charakteristika ročníku.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 66-68

Váňová, Marie:
Sněti rodu Tilletia na ozimé pšenici a ochrana proti nim.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 69-72

Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní konference: Ochrana obilovin proti škodlivým činitelům, Kroměříž 1.-4. července 1997.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 73-76
 

Špunar, Jaroslav - Oborný, Jaroslav:
Zkušenosti s využitím růstového regulátoru Floridex T proti polehnutí u ozimého ječmene v roce 1997.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 77-78

STOMP 330 E a jeho kombinace - základ herbicidního ošetření ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 5, 1997, 4, 79


5/1997/5

Klem, Karel - Váňová, Marie:
Koncepce ochrany proti plevelům v obilninách a možnosti její realizace v podzimním období.
Obilnářské listy, 5, 1997, 5, 81-88

Hubík, Květoslav - Novotný, František:
Nové směry v hodnocení jakosti potravinářské pšenice. Část II: Změna normy ČSN 461100-2 "Pšenice potravinářská".
Obilnářské listy, 5, 1997, 5, 88-89

Martinek, Petr:
Šlechtitelský pokrok u ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 5, 1997, 5, 90-93

Tvarůžek, Ludvík:
Záplavy na střední Moravě roku 1997 z pohledu rostlinolékařského.
Obilnářské listy, 5, 1997, 5, 94-96

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Záplavy na střední Moravě roku 1997. Sledování změn půdních vlastností způsobených povodní.
Obilnářské listy, 5, 1997, 5, 97-100


5/1997/6

Míša, Petr - Onderka, Miroslav:
Vliv zaorávky chrástu na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 101-104

Tvarůžek, Ludvík:
Evropská konference o fuzáriích - Szeged 1997.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 105-106

Macháň, František:
K současné produkci tritikale v České republice.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 107-110

Benada, Jaroslav:
Příčiny rozšíření sněti zakrslé v České republice.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 111-112

Váňová, Marie - Benada, Jaroslav - Tvarůžek, Ludvík - Klem, Karel - Polišenská, Ivana:
Výskyt chorob a plevelů v obilovinách ve výrobním typu řepařském, bramborářském a kukuřičném na pozorovacích místech v průběhu roku 1997.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 112-115

Benada, Jaroslav:
Z historie šlechtění jarního ječmene u nás: k sedmdesátým pátým narozeninám Ing. Františka Brücknera, Csc.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 115-116

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Denešová, Olga:
Využití biologických testů ke kontrole změn půdní úrodnosti.
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 117-118

Palík, Slavoj:
Jak hodnotíme rok 1997?
Obilnářské listy, 5, 1997, 6, 119-120