Přihlásit se

Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Projekt č. QJ1510206

Doba řešení projektu: 1.3.2015 - 31.12.2018

Cíl projektu:

Cílem je využití schopnosti pšeničného zrna syntetizovat barevné látky (anthokyany a karotenoidy) pro rozšíření spektra jejího využití pro tvorbu nových potravinářských výrobků. Anthokyany a karotenoidy se v běžných odrůdách pšenice zcela nevyskytují, nebo se vyskytují jen v nepatrném množství. Schopnost pšeničného zrna vytvářet tyto látky je spojena s adaptačními reakcemi na podmínky prostředí. V průběhu domestikace pšenice se řada těchto původních vlastností vytratila, přitom byla charakteristická pro řadu planých druhů obilovin včetně pšenice a jejich blízce příbuzných druhů a rovněž i u některých částečně domestikovaných pšeničných druhů. Běžná pšenice setá (Triticum aestivum L.) může sice obsahovat velkou škálu různých zajímavých látek ze skupiny polyfenolů, obnovení ztracené schopnosti produkovat anthokyany a karotenoidy by mohlo být znovu využito pro vyšlechtění odrůd schopných tyto látky produkovat a poskytovat tak hodnotnější surovinu využitelnou pro dlouhodobou konzumaci výrobků bohatších na tyto látky. Tím by došlo k pozitivnímu působení na zdravotní stav konzumentů (tedy člověka a zvířat). Navrhovaný projekt se zabývá novou možností, jak u nejrozšířenější obilniny ve světě obohatit produkci zrna o novou vlastnost, která z kvalitativního pohledu bude mít významný přínos v oblasti výživy. Řešení projektu vychází z rozpracovaného šlechtitelského materiálu, který dává předpoklad vyšlechtění odrůd ozimé pšenice s vysokým obsahem barevných látek v zrnu. Pro tuto činnost je potřeba vytvořit vhodné předpoklady, založené na exaktních metodách stanovení obsahu barevnách látek v zrnu, na studiu možnosti využití nově vytvořených genotypů v konkrétním pěstitelském prostředí a na využitelnosti barevného zrna pšenice ve výživě hospodářských zvířat a v přípravě potravinářských výrobků. Kolektiv pro řešení projektu je navržen tak, aby umožňoval dosáhnout určitého šlechtitelského pokroku v dané problematice (Agrotest fyto, s.r.o.), detekovat obsah barevných látek ve sledovaném materiálu (ČZU Praha), odzkoušet význam zvýšeného obsahu barevných látek v krmné dávce u drůbeže (Mendelova Univerzita v Brně), odhadnout jeho význam pro člověka (UP - Lékařská fakulta Olomouc) a v neposlední řadě odzkoušet možnosti pěstování rovněž v ekologických podmínkách pro koncového uživatele (firma ProBio, Staré Město pod Sněžníkem).

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství

Projektový tým:

Agrotest fyto, s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, ProBio, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem, Univerzita Palackého – lékařská fakulta Olomouc

Řešitel a koordinátor za Agrotest fyto, s.r.o.:

Ing. Petr Martínek, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D, Ing. Marie Váňová, CSc.

 

 

Zpět na seznam článků