Přihlásit se

Konference Jakost obilovin

Konference Jakost obilovin 2019 se koná ve středu 13. 11. 2019 od 9:00 hodin, v Kroměříži - Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, společenský sál v budově K (Domov mládeže), Pavlákova 3942.  

Hlavními body programu jsou informace o aktuální sklizňové kvalitě potravinářské pšenice, žita a sladovnického ječmene v České republice. Pozornost je věnována také situaci na trhu s obilovinami, změnám v legislativě, novinkám v odrůdové skladbě obilovin na následující rok a dalším aktuálním tématům.

Konference je určena pro pracovníky mlýnů, sladoven, pekáren, laboratoří, nákupních organizací, vysokých škol a státní správy.

Výsledky sklizně z minulých let najdete na stránce monitoringu kvality potravinářských obilovin.