Přihlásit se

Polní den Kroměříž 2024

Srdečně Vás zveme na Polní den Kroměříž 2024, který se uskuteční v termínu 18. června 2024.

Nabízíme Vám prezentaci založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme zatraktivnit prezentaci těchto pokusů.