Přihlásit se

Polní den Kroměříž 2022

Polní den se uskuteční v termínu 21. června 2022. Nabízíme Vám prezentaci založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme zatraktivnit prezentaci těchto pokusů.