Přihlásit se

Polní den Kroměříž 2023

Polní den se uskuteční v termínu 20. června 2023. Nabízíme Vám prezentaci založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme zatraktivnit prezentaci těchto pokusů.