Přihlásit se

Optimalizace pěstební technologie ječmenů s vysokým obsahem beta-glukanů

V pokusech jsou sledovány vlivy agrotechnických zákroků - rostlinných stimulátorů, regulátorů růstu a biologické a chemické fungicidní ochrany.

AF Cesar a AF Lucius - přehled aplikací