Přihlásit se

Polní den Kroměříž 2020

Polní den 2020 proběhne v úterý 23. června. 

Nabízíme Vám prezentaci založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme zatraktivnit prezentaci těchto pokusů. Průběžně budete moci sledovat, co Vás zajímá a na co se konkrétně přijedete v červnu podívat.

Polní dny v Kroměříži jsou pořádané společnostmi Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.