Přihlásit se

Polní den Kroměříž 2021

Polní den se uskuteční v termínu 22. června 2021. Nabízíme Vám prezentaci založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme zatraktivnit prezentaci těchto pokusů.

Polní dny v Kroměříži jsou pořádané společnostmi Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.