Přihlásit se

Odrůdové pokusy Kroměříž 2020

Odrůdové kolekce obilnin

V této části přehlídky polních pokusů můžete posoudit jedny z nejrozsáhlejších odrůdových pokusů zakládaných v České republice. Odrůdy jsou vedeny ve více intenzitách pěstování tak, že oproti variantě prosté všech ošetření (bez intenzifikačního hnojení, ošetření proti chorobám a regulace růstu) stojí plné intenzity. V části kolekce ozimé pšenice (113 odrůd) je vytvořena vedle maximálně intenzivní varianty také varianta „přívětivá prostředí a zdravému životu“, ve které se potkávají přístupy využívající principy biologické ochrany.

Odrůdové pokusy:

Odrůdy ozimého ječmene HYVIDO - demonstrační pokus technologie pěstování při různých hustotách výsevu